+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

El volum, fruit de la col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i la Universitat de les Illes Balears, abasta àmbits tan diversos com la recerca en salut, la política industrial, el canvi climàtic, l’economia del coneixement o les forces de transformació digital, entre d’altres. El capítol 7, Educació i Formació, ha estat elaborat per membres del grup de recerca Educació i Ciutadania de l’IRIE.