+34 971259860

Servei de Formació i innovació

S'estructura al voltant dos eixos bàsics: la formació per al personal investigador de grups adscrits a l'Institut i per l'alumnat del Doctorat d'Educació i el Doctorat de Tecnologia Educativa, i les activitats de transferència: propostes que neixen de la recerca dels grups i que poden transferir-se a la comunitat educativa en forma de cursos, conferències o altres projectes formatius.


A més, i paraŀlelament a la formació pròpia de l'Institut, l'IRIE també s'ocupa de la formació del Personal Docent i Investigador de la UIB, amb una oferta semestral que proposa conjuntament amb el Vicerectorat de Formació.
 

Formació i Innovació PDI
Formació Propia
Activitats de transferència

Cursos i convocatories d'innovació dissenyats per a la millora docent i investigadora.  Podreu trobar-hi cursos amb matrícula oberta o aquells que ja han finalitzat i que podreu consultar per al vostre autoaprenentatge.

Cursos dissenyats per a la millora investigadora dels investigadors/ de les investigadores de l'IRIE i d'alumnat del doctorat en educació i doctorat en tecnologies educatives. Cursos, jornades i conferències adreçats als docents i a altres professionals que desenvolupen funcions relacionades amb l'educació i la formació.
Formació PDI [+] Formació propia [+] Activitats de transferència [+]

  Projectes d'Innovació
  Seminaris d'equip docent

El Vicerectorat de Professorat, amb la coŀlaboració de l’Institut de Rercerca i Innovació Educativa (IRIE), impulsa el desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica a la UIB amb el finançament de projectes que tinguin com a finalitat la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, l’avaluació i la promoció de processos de coordinació docent i treball en equip entre el professorat.

Formació i innovació PDI [+]

El Vicerectorat de Professorat i l'Institut de Recerca i Innovació Educativa volen continuar impulsant la introducció dels seminaris i de l’assessorament especialitzat entre les activitats que la Universitat duu a terme per a la formació del seu personal docent i investigador.

Convocatòria de Seminaris [+]