+34 971259860

Metodologies docents, aprenentatge basat en competències i coordinació del professorat en el marc de l'EEEs.

L'acció tutorial on-line a la universitat

La tutoria i el tutor. Estratègies relacionals

Elaboració de la guia docent en el marc de la convergència europea

Foment de les competències socials i interculturals en léducació superior

Competències ètiques en la formació universitaria

Introducció a l'aprenentatge cooperatiu, activitats i dinàmica de grup en el context universitari

Aprenentatge cooperatiu en educació superior

Claus per al disseny d’activitats d’aprenentatge en el marc de les metodologies actives

Altres formes de treballar a l'aula: metodologies actives i col·laboratives

Aprenentatge Cooperatiu

APRENENTATGE SERVEI (APS) i responsabilitat social de la universitat

La competència explicativa oral dels docents a les classes universitàries

Utilització dels mapes conceptuals com a eina per a l'aprenentatge significatiu i la construcció del coneixement

Bones pràctiques en l'ús d'entorns virtuals per a l'ensenyament superior

El contracte didàctic en el si de l'Espai Europeu d'Educació Superior

Tecnologia aprenentatge i educació

Estudi de cas

Per què no aprenen els alumnes allò que els ensenya? Estratègies d’intervenció des de la psicologia de l’aprenentatge (repetició)