+34 971259860

 

Pla de formació PDI 2018

Anglès A2.1

Dates

Del 12 de febrer al 30 de maig

Places

25

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dilluns i dimecres)

Destinataris

PDI
Prerequisits Prova de nivell o certificat del curs d'anglès A1 o acreditació reconeguda

Professorat

Daniel Mosblack

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.     

Continguts

  1. Determinants: Quantificadors indefinits.
  2. Substantius i adjectius.
  3. Verbs: Temps verbals (present simple i continu; passat simple i continu; present perfet simple i continu; futur amb ‘will’, ‘going to’ i present continu; passat perfet simple). Veu passiva. Estil indirecte. Verbs modals. Formes interrogatives. Frases condicionals. Utilització de la forma verbal ‘used to’.
  4. Adverbis: Oracions de finalitat i oracions de temps.
  5. Pronoms: Reflexius  Relatius.
  6. Preposicions: Introduint expressions de temps, de lloc o de moviment.
  7. Conjuncions.
  8. Oració: Construccions comparatives d’igualtat, superioritat i inferioritat. Expressions anafòriques.
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

Esdeveniments

Març 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31