+34 971259860

Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica l d’Innovació 2013-2016. Programa Estatal d’I+D+i orientat als reptes de la societat

Tipus de finançament: subvencions

Termini de sol·licitud:del 22 de gener de 2014 al 27 de febrer de 2014

Objectius:

-          Incrementar el nombre de grups de recerca, en especial en el Programa Marc d’Investigació i Innovació Horizonte 2020 (H2020)

-          Crear estructures sostenibles de gestió i promoció internacional de projectes d'I+D+I i dissenyar actuacions coordinades entre grups d’una o diferents entitats beneficiàries per establir xarxes de col·laboració i crear sinèrgies entre elles.

-          Donar ajudes per al finançament de les despeses per preparar propostes de col·laboració de consorcis europeus liderats per institucions espanyoles i amb elevat percentatge de participació.

-          Reforçar les estructures de suport a la participació espanyola en iniciatives europees en ciència i tecnologia.

Beneficiaris potencials:

Organismes públics d’investigació, universitats públiques i privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D, centres públics d'I+D, organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia depenents o vinculats a l'Administració General de l’Estat, i els depenents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriamente pel sector públic; entitats i institucions sanitàrias públiques i privades sense ànim de lucre, instituts d’investigació, entitats públiques i privades sense intencions lucratives que realitzin activitat d’I+D, centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, segons defineixi la convocatòria.

Queden excloses propostes individuals de participació a H2020.

Podeu consultar la  Resolució al:

BOE núm.296 de 11 de desembre de 2013 (pàgs. 98302 a 98325)

Per a més informació:Visitau el web de la convocatòria.