+34 971 25 98 60

 
Títol 

La contribución de las mujeres al boletín de la institución libre de enseñanza. Análisis de sus aportaciones al feminismo y la reforma social, desde una perspectiva de género

Autor

Edelmira Fernández Losada

Programa de doctorat Educació
Departament Pedagogia i Didàctiques Específiques
Directors Lluís Ballester Brage i Antoni J. Colom Cañellas
Data de publicació 2019
Resum

Aquest estudi pretén analitzar, des d'una perspectiva gènere, l'aportació que van realitzar les escriptores, que van publicar en el Butlletí de la Institució Lliure d'Ensenyament, a l'adquisició d'una sèrie de drets de les dones, que en aquests moments els eren negats, com per exemple l'accés a l'educació i a l'exercici de totes les professions. La recerca se centrarà en “La contribució de les dones al Butlletí de la Institució Lliure d'Ensenyament (1878- 1936).

Amb la finalitat de poder obtenir una visió global del context en què sorgeix la Institució Lliure d'Ensenyament i quina és la condició social de les dones, s'analitzarà, d'una banda, el pensament científic, sociocultural i educatiu d'aquest període històric, des d'una perspectiva de gènere. Per una altra, s'analitzarà el pensament femení, tenint en compte la genealogia de les idees feministes que ha tingut una línia de continuïtat en el temps, fins que arribem al segle XIX.

Més informació

UIB repositori. Tesi Edelmira Fernández Losada