+34 971 25 98 60

La comissió de formació del PDI, reunida el dia 20 de juliol de 2016, una vegada revisats i valorats els projectes presentats, d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria, ha decidit acceptar els projectes que es detallen en el document adjunt (graella resum de la resolució de cadascun dels projectes).

Agraïm a tots els equips la seva participació i ens congratulam de l'èxit de la convocatòria, a la qual s'han presentat cincuenta-un-projectes.


Palma, 26 de juliol de 2016


La presidenta de la comissió,                                       El director de l’ICE,

Maria Antònia Fornés                                                  Miquel F. Oliver