+34 971 25 98 60

Pla de formació PDI 2018

BIOSEGURETAT

Dates

16, 17, 18 i 19 d'octubre. L'exàmen es farà el dia 26 d'octubre

Places

30

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

De 16 a 18 hores

Destinataris

PDI i PAS que treballa amb agents biològics, mostres contaminades i organismes modificats genèticament

Professorat

Antoni Bennàsar Figueras (Departament de Biologia)

Priam Villalonga Smith (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)

Jeroni Galmés Galmés  (Departament de Biologia)

Teresa de Francisco Casado (Serveis Cientificotècnics)

Santiago Hernández Allès (Servei de Prevenció)

Certificat

Aprofitament

Objectius

Formar el personal investigador de la UIB sobre els riscs biològics derivats de la seva feina i les normes de bioseguretat, amb la finalitat de disminuir al màxim el risc d'aquirir malalties infeccioses.

Conèixer els riscs dels organismes modificats genèticament

Identificar els riscs biològics

Reconèixer i aprendre a utilitzar les instal·lacions de bioseguretat i els elements barrera requerits

Aconseguir una cultura preventiva en matèria de bioseguretat

Continguts

El curs consta de 2 mòduls (l’alumnat podrà fer només un dels dos mòduls o fer el curs complert, en funció de la feina que faci a la UIB):

MÒDUL 1:manipulació de microorganismes, cultius cel·lulars i animals. Parts:

  • Agents biològics (virus, bacteris, fongs i paràsits).Mostres humanes o ambientals potencialment contaminades (sang, aigües fecals, etc.). Microorganismes modificats genèticament.
  • Cultius cel·lulars: risc biològic i OMG.
  • Manipulació d’animals: risc biològic i OMG.
  • Legislació d’agents biològics i OMG. Notificacions a l’autoritat competent. Emergències.
MÒDUL 2: OMG de plantes: legislació específica i notificacions d’OMG de plantes

 

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html