+34 971 25 98 60

Pla de formació PDI 2018

Realitat augmentada aplicada a la formació

    

Dates

25 i 26 d'octubre

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

Dia 25 de 16 a 20 hores i dia 26 de 10 a 14 hores

Destinataris

PDI
Prerequisits No en té

Professorat

Fernando García Jiménez. Director Tècnic del Secretariat de Recursos Audivisuals i NN. TT. de la Universitat de Sevilla. Responsable de l'Área de Realitat Virtual i Augmentada

Certificat

Assistència
Objectius

Introduir als alumnes en el coneixement de la tecnologia de realitat augmentada aplicada a l'educació.

Capacitar-los per la construcció de recursos no excessivament complexos basats en aquesta tecnologia.

Continguts

1.- Concepte de Realitat Augmentada.

- Diferenciació del concepte

- Característiques bàsiques de la Realitat Augmentada.

- Fonaments tecnològics del seu funcionament

- Fonaments psicològics de la seua efectivitat.

2.- Tipus de realitat augmentada

- Exemples de recursos de RA aplicats a l'educació

3.- La construcció de recursos de Realitat Augmentada.

- El projecte

- Component físic.

- Component virtual.

- La interacció.

- Eines per al desenvolupament de RA amb i sense programació. Visió general i pràctica. Blippar, Augment, Metaio, Zapworks.

Observacions Es convenient que els alumnes disposin d'un smartphone.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html