+34 971 25 98 60

Pla de formació PDI 2018

Propietat intel·lectual i universitat

    

Dates

Del 19 al 23 de novembre

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

10 hores

Horari

16 a 18 hores

Destinataris

PDI
Prerequisits No en té

Professorat

Jeroni Reynés (UIB) i Catalina Pou (UIB)

Certificat

Assistència
Objectius

Realitzar una aproximació a determinats aspectes de la propietat intel·lectual en l'àmbit universitari

Contribuir a les necessitats de formació

Proporcionar en la mesura del que sigui possible, coneixements útils que puguin permetre la resolució dels problemes pràctics

Continguts

Propietat intel·lectual

Conceptes bàsics

Legislació aplicable

Drets d'autor

Titularitat dels drets

Transmissió dels drets d'autor

Protecció dels drets d'autor

Repositori

Propietat industrial

Concepte

Legislació aplicable

Modalitats

Procediment per a la concessió

L'OEPM i el BOPI

Observacions  

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html