+34 971 25 98 60

Pla de formació PDI 2018

Acreditacions de professorat i sexennis: com perdre la por a l'ANECA i a la CNEAI

    

Dates

16, 17 i 18 de juliol

Places

30

Modalitat

Presencial

Durada

10 hores

Horari

Dia 16 de 9.30 a 13.30 hores i dies 17 i 18 de 10 a 13 hores

Destinataris

PDI
Prerequisits No en té

Professorat

Miquel Bennasar Veny (UIB)

Certificat

Assistència
Objectius

Dotar al professorat dels coneixements necessaris per l'elaboració i interpretació d'informes basats en paràmetres bibliomètrics

Adquirir els coneixements necessaris per preparar les sol·licituds d'acreditacions i de sexennis

Continguts

Sistemes i criteris d'avaluació de l'activitat investigadora a Espanya

L'autoria dels treballs i com signar-los

Indicis de qualitat de les publicacions per a l'ANECA i la CNEAI ¿A on i com cercar-los?

Estratègies de publicació i criteris de qualitat de les publicacions

Bases de dades i indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de les publicacions científiques

Preparació de la sol·lcitud d'acreditacions de professorat i de sexennis

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html