+34 971 25 98 60

Pla de formació PDI 2018

Educació de la veu

    

Dates

17, 18 i 19 d'octubre

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

Dia 17 de 16 a 18 hores i dies 18 i 19 de 16 a 19 hores

Destinataris

PDI
Prerequisits No en té

Professorat

Esperança Mulet Alcover

Certificat

Assistència
Objectius

Adquirir els coneixements teòrics bàsics sobre la veu per tal d'assegurar-ne la pràctica

Utilitzar de forma correcta la veu

Aprendre a tenir cura de la veu

Valorar la veu

Prendre consciència de l'actitud corporal i la seva relació amb la veu

Reconèixer i diferenciar els elements constitutius del llenguatge oral: to, intensitat, timbre, articulació, melodia i ritme

Continguts

Com es produeix la veu?

La consciència corporal: eix fonamental de l'educació de la veu

Particularitats de la veu. Elements constitutius: ritme, melodia, dinàmica i timbre

L'anàlisi acústica i els paràmetres de la veu: freqüència fonamental, to i intensitat

La higiene de la veu. Pla d'esment vocal en professionals de la veu

Tècniques vocals i recursos per millorar la qualitat de la veu. La coordinació fono-respiratòria. La projecció. El crit

La comunicació no verbal

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html