+34 971 25 98 60

Pla de formació PDI 2018

Oratòria

    

Dates

26 i 27 de setembre

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

16 a 20 hores

Destinataris

PDI
Prerequisits No en té

Professorat

Assumpció Planas Guasp

Certificat

Assistència
Objectius

Aprendre a parlar amb públic i perdre la por escènica

Continguts

La respiració, la correcció postural, consciència i funcionament de l'aparell fonador, l'escolta, alliberació de la veu natural, gestió de les emocions, estructura i anàlisi del text, la puntuació, gestió de l'espai i l'interlocutor

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html