+34 971 25 98 60

 


Pla de formació PDI 2019

Competències de la metodologia del coaching al servei de l'educació

Dates

16 i 18 de gener

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

De 16 a 20 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Samanta Piña Garcia

Certificat

Assistència

Prerequisit/s
Persones amb una apertura cap a marcs de referència més amplis e integradors.
Persones amb proactivitat per a superar els reptes inherents al desenvolupament personal.
Objectius

Conèixer les competències de la metodologia del coaching.

Donar a conèixer la utilitat del coaching en la posta en valor del potencial de cada persona.

Facilitar que els participants tenguin una experiència pràctica del coaching i la seva dinàmica d’acció.

Facilitar que els participants prenguin conciència d’un aspecte personal seu, amb recorregut a desarrollar, i que es portin un compromís d’acció sobre un canvi mínim possible i medible (gestió del èxit).

Continguts

Competències claus de la metodologia del coaching i una experiència pràctica e interactiva amb els participants sobre el coaching.

Observacions La metodologia didàctica referida a la part pràctica requerirà de la participació dels assistents, de tal manera que s’afavoreixi la transferència de coneixements i d’habilitats al seu lloc de feina. Els assistents podran, si així ho desitgen, presentar i compartir situacions reals dels seus contextes laborals per a abordar-los a través de les sessions de coaching que es realitzin i del feed back individual i grupal.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html