+34 971 25 98 60

 

Pla de formació PDI 2019

Iniciació a la pràctica de la regulació emocional (I)

Dates

4 i 6 de març

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

6 hores

Horari

De 16 a 19 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Raül Genovès Company

Certificat

Assistència

Prerequisit/s No en té
Objectius

Conèixer els principis teòrics bàsics de la consciència sensorial i la regulació emocional.

Practicar exercicis introductoris de respiració conscient, concentració, relaxació i integració emocional.

Assimilar estratègies senzilles i efectives per a l’entrenament continuat de l’autoconsciència i regulació emocional.

Continguts

Consciència sensorial, respiració conscient i neurobiologia de les emocions.

Dinàmiques per a la pràctica de la normalització respiratòria. Dinàmiques per a la pràctica de l’atenció centrada. Dinàmiques de relaxació. Autoconsciència emocional, integració i regulació.

Disseny d’estratègies realistes per al seguiment i la pràctica.
Observacions No en té

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html