+34 971 25 98 60

 

Pla de formació PDI 2019

Mendeley bàsic

Dates

5 de febrer de 2019

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

2 hores

Horari

De 15.30 a 17.30 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Marta Macías

Certificat

Assistència

Prerequisit/s No en té
Objectius Conèixer Mendeley i utilitzar-lo en les dues vessants de l’eina: gestor bibliogràfic i xarxa social acadèmica

Competències

Al final de la sessió l'alumne serà capaç de:

- Gestionar la bibliografia amb Mendeley

- Escriure un document citant i incorporant la bibliografia

- Moure's en una xarxa social acadèmica

Continguts

Creació d'un compte

Mendeley Desktop / Mendeley Web

Gestió de la bibliografia

El teu perfil. Opcions en el treball en xarxa

Metodologia prevista Sessió pràctica en aula d'ordinadors, es posaran en pràctica tots els coneixements que es vagin treballant
Observacions No en té

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html