+34 971 25 98 60

 

Pla de formació PDI 2019

Bones pràctiques en la sol·licitud i la gestió de projectes de recerca a la UIB

Dates

11, 13 i 15 de març

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

6 hores

Horari

De 15.30 a 17.30 hores

Destinataris

PDI interessat en conèixer com millorar el procés de sol·licitud i gestió de projectes de recerca a la UIB

Professorat

Immaculada Sans

Certificat

Assistència

Prerequisit/s Prioritat per a PDI participa per primera vegada un projecte de recerca o està interessat a presentar una sol·licitud
Objectius
Adquirir coneixements sobre projectes de recerca que es gestionen a la UIB i en especial dels que estan finançats pel Govern estatal o autonòmic.
Assolir els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de presentar una sol·licitud de projecte de recerca i la seva posterior gestió i justificació

Continguts

1. Tipologia de projectes de recerca en funció de la font de finançament

2. Gestió de sol·licituds de projectes del GOIB i del Pla estatal d'R+D+I del MCIUN

3. Gestió de projectes: seguiment cientificotècnic, econòmic i justificació de projectes

Observacions No en té

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html