+34 971 25 98 60

 

Pla de formació PDI 2019

Tú, professor, davant la càmera: com no tenir-li por i comunicar sensacionalment

Dates

27 i 28 de febrer

Places

12

Modalitat

Presencial

Durada

6 hores

Horari

De 16 a 19 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Pere Pau Sancho de la Jordana

Certificat

Assistència

Prerequisit/s No en té
Objectius

Desenvolupar una personalitat davant la càmera

Reconèixer les parts i el significat del llenguatge corporal

Fer servir el llenguatge corporal per comunicar

Reconèixer els senyals no-verbals d'un discurs oral

Fer servir el llenguatge no-verbal oer comunicar

Aprendre les bases de la creació d'un personatge molt semblant a nosaltres mateixos, però especial per a càmera

Dirigir-se a un mateix

Distingir com actuar depenent del pla de la càmera

Conèixer els diferents plans de càmera, què signifiquen i quan fer-los servir

Continguts

1. Dinàmiques de desinhibició. Jocs en grup divertits, ridículs i amb contacte físic

2. Parlar en públic. Exercicis petits i fàcils

3. Parlar a càmera

- El cos, els ulls, les mans

- L'entonació, el ritme, les pauses

4. El secret de parlar en públic: el personatge

5. L'autodirecció. Ventall d'opcions i significats

Observacions No en té

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html