+34 971 25 98 60

 

Pla de formació PDI 2019

Risc a les sortides de camp

Dates

11 i 12 d'abril

Places

30

Modalitat

Presencial

Durada

6 hores

Horari

De 16 a 19 hores

Destinataris

PDI i PAS que fa sortides de camp per a recerca o docència

Professorat

Santiago Hernández i Margalida Terrasa

Certificat

Assistència

Prerequisit/s No en té
Objectius
Aprendre a avaluar els riscs abans de fer les sortides de camp, preveure les mesures de prevenció i equips de seguretat que faran falta, tant per a les sortides amb alumnes com per a les sortides de recerca. Adquirir coneixements bàsics en primers auxilis i actuació en casos d’emergència.

Continguts

Avaluació dels riscs de cada sortida de camp

Planificació, aprovisionament i equips. Materials de seguretat (Professorat: Llorenç Gil i Samuel Piña)

- Sortides de camp docents

- Sortides de camp per a recerca

- Taula rodona

Primers auxilis i actuació en cas d'emergència (Unitat mèdica de la UIB)

Metodologia Les classes seran teòriques, i s'inclouran casos pràctics. Durant el curs es lliuraran les normes de seguretat per a les sortides de camp
Observacions No en té

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html