+34 971 25 98 60

 

Pla de formació PDI 2019

Mendeley avançat: aprofita al màxim la gestió de la bibliografia amb aquesta xarxa social acadèmica

Dates

12 de febrer de 2019

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

2 hores

Horari

De 15.30 a 17.30 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Marta Macías

Certificat

Assistència

Prerequisit/s Estar donat d'alta a Mendeley i conèixer les opcions bàsiques
Objectius Aprofundir en la utilització de Mendeley, coneguent totes les opcions de feina disponibles en les dues vessants de l'eina: gestor bibliogràfic i xarxa social acadèmica

Competències

La gestió de la bibliografia

Moure's en una xarxa social acadèmica

Continguts

Anar una mica més enllà de les quatre opcions bàsiques de Mendeley bàsic

Opcions en la gestió de la bibliografia

Opcions en el treball en xarxa

Metodologia prevista Sessió pràctica en aula d'ordinadors, es posaran en pràctica tots els coneixements que es vagin treballant, cada un des del seu compte de Mendeley
Observacions No en té

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html