+34 971 25 98 60

 

Pla de formació PDI 2019

Riscs a les instal·lacions radioactives

Dates

7, 8 i 9 de maig

Places

30

Modalitat

Presencial

Durada

5 hores

Horari

Dia 7 i dia 9 de 16 a 17.30 hores i dia 8 de 16 a 18 hores

Destinataris

PDI que treballa amb radioactivitat (investigadors i becaris)

Professorat

Trinidad García i Francesca Garcias

Certificat

Aprofitament
Objectius Conèixer els riscs derivats de la feina amb productes radioactius.
Aprendre les bones pràctiques durant la feina amb radioactivitat i les mesures de prevenció que cal aplicar.
Continguts 1. Introducció a les radiacions ionitzants
2. Magnituds i unitats radiològiques
3. Detecció i mesura de la radiació
4. Dosimetria de la radiació
5. Aspectes generals de la interacció de la radiació amb el medi biològic
6. Protecció radiològica operacional
7. Normes de manipulació de materials radioactius i normes de descontaminació
8. Legislació vigent
9. Pla d’emergència

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html