+34 971 25 98 60

Pla de formació PDI 2019

Professor@, cuida't a la teva feina!

Dates

10, 11, 12 i 13 de juny

Places

30

Modalitat

Presencial

Durada

12 hores (8 hores presencials)

Horari

De 10 a 12 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Carme Ramis, psicòloga i directora del Servei de Prevenció.
Iosune Salinas i José Mingorance, professors de Fisioteràpia de la UIB.
Margalida Terrasa, metgessa del Servei de Prevenció.
Maribel Taroncher, Santiago Hernández i Antoni Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.

Certificat

Aprofitament
Objectius

Es tracta d’un curs principalment pràctic, on l’alumnat podrà:

1. Conèixer els riscs laborals derivats de la tasca docent i com controlar-los, en especial els riscs ergonòmics i psicosocials.
2. Conèixer l’actuació bàsica en cas d’emergència.
3. Adquirir nocions elementals de primers auxilis.

Continguts

1. Introducció als riscs laborals. Riscs psicosocials (2 h)

2. Mou la teva esquena! Salut del moviment i estiraments (4 h)

3. Primers auxilis i introducció a les patologies de la veu (2 h)

4. Part no presencial, a través de Campus Extens (equivalent a 4 h)

a)  Riscs generals a les oficines.
b)  Actuació en cas d’emergència.
c)  Exercicis pràctics d’ergonomia, amb vídeos.
d)  Examen de tot el curs.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html