La International Conference of Research in Education (IRED) és un esdeveniment que se celebra de manera biennal afavorit per la Xarxa d’Instituts de Recerca en Educació (RIIE – https://riie.org/). La primera edició es va celebrar al novembre de 2019 en la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/ired19/) i la segona en l’Institut Universitari de Ciències de l’Educació de la Universitat de Salamanca (https://ired2021.grial.eu/). Per a aquesta tercera edició, l’organitzador serà l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears (https://irie.uib.cat/).

Està previst que l’esdeveniment es pugui atendre tant presencialment com en línia en la Universitat de les Illes Balears (Palma).

El tema central del congrés serà Teixir xarxes enfront dels desafiaments de l’educació. L’objectiu que ens hem plantejat és analitzar els reptes, tendències i compromisos de la recerca educativa, per a impulsar la creació de xarxes internacionals.

Sota aquest lema, en el IRED’23 se sol·liciten treballs que uneixin la recerca i la pràctica educativa, al·ludint a com ambdues han de conviure en el món actual. De manera específica i no exclusiva ens centrarem en:

 • Educació transformadora a nivell social, justa, equitativa i sostenible.
 • Moviments migratoris.
 • Plurilingüisme.
 • Interacció entre religió i cultures.
 • Pràctica fonamentada en evidència científica.
 • Estudi de gènere.
 • Noves tecnologies.
 • Educació inclusiva.

Les contribucions (comunicacions o pòsters) hauran d’enviar-se per la plataforma EasyChair a través de la següent adreça (https://easychair.org/conferences/?conf=ired23), seguint les indicacions de format que es donen a continuació. Aquestes contribucions seran revisades pels membres del Comitè Científic de IRED’23.

 • S’accepten treballs en espanyol, anglès i català.
 • Extensió màxima: 1500 paraules (incloent referències en format APA7, excepte cursives i sagnies, que no són admeses pel sistema).
 • Format d’enviament: Formulari habilitat en la plataforma EasyChair, no és necessari pujar cap document addicional.
 • És important que s’emplenin correctament totes les dades del formulari.
 • Tota comunicació acceptada ha de tenir la inscripció en el congrés d’un dels autors com a mínim. Cada autor pot registrar un màxim de dos treballs.

Les contribucions acceptades seran publicades en el llibre de resums de la conferència (amb ISBN). Una selecció dels treballs presentats serà convidada per a la seva participació com a capítols del llibre «Tejer redes frente a los desafíos de la educación (títol provisional) en l’editorial Octaedro, indexada en SPI.

Instruccions per a treballs ja acceptats (en construcció)

Comunicacions orals

 • Màxim de 15 minuts (10 per a la presentació+5 per a preguntes) 
 • No existeix un format predeterminat o plantilla.
 • Si es projecta una presentació, aquesta ha de contenir caràtula o portada amb el títol del treball, el nom dels autores/es i el logo del congrés.
 • Les seccions recomanades a incloure són introducció, metodologia, resultats, discussió i referències.

Per a les presentacions presencials, es comptará amb un ordinador connectat a un projector. Es recomana portar la presentació en un dispositiu extraïble (usb) o enviar-la prèviament a ired23@uib.es

Per a les presentacions a distància (en línia), es connectarà per videoconferència amb el congrés en un enllaç que serà indicat abans del començament de l’esdeveniment, podent l’autor/a compartir la pantalla per mostrar la seva presentació.

Pòsters

 • Grandària A0 (841 mm x 1189 mm) en orientació vertical. 
 • No existeix un format predeterminat o plantilla. 
 • El pòster ha d’incloure el títol del treball, el nom dels autores/es i el logo del congrés. 
 • Les seccions recomanades a incloure són introducció, metodologia, resultats, discussió i referències.

En qualsevol cas s’ha d’enviar el pòster prèviament com a adjunt a ired23@uib.es, perquè l’organització el pugui posar accessible als assistents en línia.

En cas d’acudir presencialment al congrés, els proveirem de material per penjar el pòster a l’espai designat. El pòster haurà de portar-se ja imprès o imprimir-lo per a la recepció a Palma, seguint les instruccions a continuació.

En cas d’acudir al congrés en línia, han d’imprimir el seu pòster en Impresrapit (Palma), que s’encarregarà de portar-lo al congrés el dia indicat. Per fer-ho, heu d’enviar un mail amb el pòster adjunt a jmmilian@impresrapit.com. Ells els indicaran com procedir al pagament i, una vegada vostès remetin el justificant de pagament, imprimiran el pòster i el duran el dia del congrés. És important que el pòster se’ls hi enviï amb el justificant de pagament abans de l’1 de novembre.

Dates importants:

 • Enviament de les comunicacions fins al 30 de juny de 2023
 • Comunicació de l’acceptació: 14 de juliol de 2023
 • Dates de registre al congrés: 4 d’agost de 2023 (reduïda) i 15 d’octubre de 2023 (completa)
 • Enviament de pòsters a Impresrapit per la seva impressió (si és necessari): màxim 1 de novembre

Contacte:

Totes les preguntes sobre els enviaments han de realitzar-se per email a l’adreça ired23@uib.es

Més informació en https://irie.uib.cat/ired23

Comments are closed