+34 971 25 98 60

En el marc de l’interès de l’IRIE com a institut i de l’objectiu general de la Secció de Recerca d’oferir serveis de formació, difusió i recursos per a la recerca, l’IRIE es proposa contribuir a la tasca investigadora dins l’àmbit de l’educació amb l’organització de congressos, conferències, simposis, trobades científiques i jornades de difusió.

Especialment amb relació al programa d’informació i suport als grups d’investigació, l’IRIE ofereix informació sobre les jornades, seminaris i congressos que es duguin a terme en l'àmbit local, estatal o internacional, tant per fomentar la mobilitat del personal investigador com per promocionar la difusió dels resultats de les investigacions.

 

 

 

Recull d'informes de recerca de fora de ses illes.

Categoria Grups de recerca

Activitats formatives dels doctorants

Cursos PDI 2017

Doctorat en Educació (TEDU)

Coordinador de la titulació

  • Dr. Josep Vidal Conti
Página web https://edoctorat.uib.cat/doctorat/TEDU/

 

Tesis doctoral

Doctorat en Tecnologia Educativa (TTED)

Coordinador de la titulació

  • Dr. Jesús María Salinas Ibáñez
Pàgina Web

http://gte.uib.es/doctorado-te/

https://edoctorat.uib.cat/doctorat/TTED/index.html

 

Tesis doctorals