+34 971259860

SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA RECERCA

OBJECTIUS
 1. Orientar els investigadors en recerca educativa en tots els àmbits, tant en els nivells d'educació formal (infantil, primària, secundària i ensenyament superior), com en altres àmbits d'educació no formal i informal.
 2. Assessorar sobre les diverses problemàtiques a l'hora d'iniciar una recerca, portar-la a terme, preparar-ne l'informe corresponent o difondre'n els resultats.
 3. Facilitar els serveis complementaris d'introducció amb lectura òptica de dades quantitatives i d'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives.
SERVEIS QUE S’OFEREIXEN
 1. Servei d'assessoria, que compta amb:
  • Un equip d'especialistes de l'àmbit de la metodologia que abasten els diversos aspectes propis de la recerca en sentit ampli: recerca documental, plantejament i disseny, elaboració d'instruments, recollida de dades, tractament de la informació, anàlisi de dades, assessorament informàtic, redacció i presentació d'informes i/o articles científics, etc.
  • Personal tècnic especialitzat en recerca
 2. Serveis complementaris:
  • Introducció amb lectura òptica de dades quantitatives
  • Anàlisi de dades quantitatives
 3. Tots aquests serveis:
 • són portats a terme per persones adequadament qualificades i sota apropiada supervisió.
 • van adreçats als:  investigadors adscrits a l’IRIE

                                   a la resta d’investigadors de la UIB i la UB

                                   Investigadors d’altres entitats i institucions

EQUIPS D’ASSESSORS DEL SAR

Universitat de les Illes Balears

Assessor Àrea de coneixement
Lluís Ballesterinformació grup 4MAC Teoria i Història de l’Educació
Berta Cajalinformació grup 4MAC Metodologia de les Ciències del Comportament
Antonio Caseroinformació grup 4MAC Didàctica i Organització Escolar
Dolors Fortezainformació grup 4MAC Didàctica i Organització Escolar
Elena Gervillainformació grup 4MAC Metodologia de les Ciències del Comportament
Rafael Jiménezinformació grup 4MAC Metodologia de les Ciències del Comportament
Juan José Montañoinformació grup 4MAC Metodologia de les Ciències del Comportament
Andrés Nadalinformació grup 4MAC Teoria i Història de l’Educació
Alfonso Palmerinformació grup 4MAC Metodologia de les Ciències del Comportament
Albert Seséinformació grup 4MAC Metodologia de les Ciències del Comportament
Maria Juan Garauinformació grup 4MAC Investigació en Llengües, Literatures i Aprenentatge
Joana Salazar Noguerainformació grup 4MAC Investigació en Llengües, Literatures i Aprenentatge


Universitat de Barcelona

Assessor Àrea de coneixement
Maria Teresa Anguerainformació grup 4MAC Metodologia de les Ciències del Comportament
Núria Giné Freixesinformació grup 4MAC Didàctica i Organització Educativa
Francesc Martínezinformació grup 4MAC Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
María José Rubioinformació grup 4MAC Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Marta Sabariegoinformació grup 4MAC Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
informació grup 4MAC Antoni Sans Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Liliana Tolchinskyinformació grup 4MAC Lingüística General
Mercedes Torradoinformació grup 4MAC Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ruth Vilàinformació grup 4MAC Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Montserrat Yepesinformació grup 4MAC Psicologia Social

 

NORMATIVA DE L’ASSESSORAMENT
 • Durada de l’assessorament:  una consulta pot durar habitualment una o dues hores, l’anàlisi de dades va a part de la consulta i es comptabilitza per hores, un assessorament sencer té habitualment tres parts (consulta inicial, anàlisi dels resultats i tancament de la investigació). El temps global de l’assessorament sencer és dilatat i variable.
 • Un membre o coŀlaborador no pot assessorar el grup al qual pertany.
 • En acabar l’assessorament l’IP del grup o director de la tesi elaborarà una acta de valoració, d’acord amb el model que li facilitarà l’IRIE
 • L’assessorament podrà ser presencial, en línia o mixt, segons com ho pactin les parts.
TARIFES
 1. GRUPS I INVESTIGADORS DE LA UIB I MEMBRES DELS GRUPS DE L’ICE/IRIE
 • Consultes d’assessorament

Grups de l’IRIE

Gratuïta: una consulta per any i grup

(tant si la fa un membre o coŀlaborador del grup o el grup complet)

Consultes successives:

Individuals: 83,3 euros per consulta
Grupals: 111,1 euros per consulta

Tesis doctorals d’investigadors en formació dels grups de l’IRIE i d’investigadors individuals, sempre que el director de la tesi sigui un membre d’un grup de recerca de l’IRIE

Gratuïta: una consulta per any

Consultes successives: 83,3 euros per consulta

Investigadors de la UIB no adscrits a l’IRIE

Consultes individuals: 83,3 euros per consulta

Consulta grupals: 111,1 euros per consulta

Consultes grupals en el marc de la convocatòria de projectes d’innovació i millora de la qualitat docent de la UIB    Consulta grupals: 111,1 euros per consulta
 • Introducció i anàlisi de dades

Anàlisi de dades quantitatives

Segons el nombre d'hores: 44,4 euros/hora

Anàlisi de dades qualitatives

Explotació de dades amb SPSS

Introducció amb lectora òptica de dades quantitatives

Preparació d’enquestes web

 

 1. INVESTIGADORS D’INSTITUCIONS EXTERNES A L’IRIE
 • Consultes d’assessorament

Investigadors externs

Individuals: 93,75 euros per consulta
Grupals: 125 euros per consulta

 • Introducció i anàlisis de dades

Anàlisi de dades quantitatives

Segons el nombre d'hores: 50 euros/hora

Anàlisi de dades qualitatives

Explotació de dades amb SPSS

Introducció amb lectura òptica de dades quantitatives

Preparació d’enquestes web
 


FORMULARI DE CONSULTA


Per TRAMITAR una consulta s’ha d’emplenar el formulari i enviar-lo. Formulari SAR