+34 971259860

Consell de l'intitut

{tab=Descripció}

És l’òrgan de participació dels membres de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Està presidit pel director i format pels coordinadors de cada àrea de recerca, el subdirector i el secretari de l’IRIE, que també actua com a secretari d'aquest òrgan. Així mateix, cada àrea té un nombre d’investigadors i investigadores representants, amb veu però sense vot. El Consell de l’Institut aprova el nombre de representants que ha de tenir cada àrea, que podrà variar segons les característiques de cadascuna.

Són funcions del Consell de l’Institut proposar al Consell Rector, a través del director:

 1. El desenvolupament dels convenis de l’IRIE
 2. El pressupost i els comptes anuals de l’IRIE
 3. Els objectius i el programa anual d’activitats de l’IRIE i l’avaluació del seu desenvolupament
 4. L’adscripció, baixa o cessament de personal investigador i grups de recerca de l’Institut
 5. Les normes generals de selecció i contractació del personal
 6. Una terna d’investigadors per nomenar el director de l’IRIE

{tab=Composició}

Composició actual del Consell de l'Institut:

Àrea Representants
Psicologia de l'Educació
 • Dr. Daniel Adrover
 • Dra. Victoria Ferrer
 • Dra. Eva Aguilar
Didàctica i Organització Escolar
 • Dr. Joan Jordi Muntaner
 • Dr. Miquel Oliver
 • Dr. Jaume Sureda
 • Dra. Marta Jacob
Teoria i Història de l'Educació
 • Dra. Francisca Comas
 • Dra. Carmen Orte
 • Dr. Lluís Ballester
Didàctiques Específiques
 • Dra. Maria Juan
 • Dra. Maria A. Manassero
 • Dr. Pere Palou
 • Dr. Sebastià Serra
Equip Directiu
 • Dr. Jesús Salinas (dir.)
 • Dra. Esperança Bosch (subdir.)
 • Dr. Antoni Bordoy (secr.)

{tab=calendari}

Calendari de reunions del Consel de l'Institut

Calendari de les sessions ordinàries del consell de l'IRIE

 • Dilluns, dia 29 de juny de 2015
 • Dimarts, dia 10 de setembre de 2015
 • Dilluns, dia 2 de maig de 2016
 • Dimecres, dia 6 de juliol de 2016 (extraordinària)
 • Dimecres, dia 26 d'octubre de 2016
 • Dimecres, dia 14 de desembre de 2016
 • Dimecres, dia 21 de desembre de 2016 (extraordinària)

 

{tab=Convocatòries}

{tab=Actes}

Torna als òrgans de govern

Contacte

Edifici Sa Riera (1er pis)
C/ Miquel dels Sants Oliver, 2
Telèfon: 971 259860
Fax: 971 172401
irie@recercaeducativa.org irie@uib.cat

Esdeveniments

Gener 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31