+34 971 25 98 60

 

Torna als òrgans de Govern

Contacte

Edifici Guillem Cifre de Colonya (Bloc C-210)
Cra. de Valldemossa, km 7,5. 07122 Palma, Spain
Telèfon: 971 25 98 60
Fax: 971 17 24 01
irie@uib.cat