+34 971 25 98 60

Els òrgans de govern de l'IRIE són:

Consell de l'institut

És l’òrgan de participació dels membres de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Està presidit pel director i format pels coordinadors de cada àrea de recerca, el subdirector i el secretari de l’IRIE, que també actua com a secretari d'aquest òrgan.

Consell Rector

El Consell Rector estarà format pel rector i quatre representants de la UIB; el conseller d'Educació i Universitat i tres representants de la Conselleria d'Educació i Universitat (CEU); un representant de la conselleria amb competència específica en recerca i desenvolupament i el director de l’IRIE, que actua com a secretari, amb veu però sense vot.

Contacte

Edifici Sa Riera (1er pis)
C/ Miquel dels Sants Oliver, 2, 07012 Palma, Spain
Telèfon: 971 25 98 60
Fax: 971 17 24 01
irie@uib.cat