+34 971 25 98 60

Llistat de grups

Els grups de recerca que pertanyen a l'Institut de Recerca i Innovació Educativa són:

Grups de recerca consolidats

Nom del grup de recerca Àrea Investigador Responsable
Fitxa de grup
Pàgina web
4MAC-Recerca turística i educativa Didàctica i Organització Escolar  Marta Jacob Escauriaza
fitxa
web
Educació i ciutadania Didàctica i Organització Escolar  Jaume Sureda Negre
fitxa
web
Grup d'investigació Escola Inclusiva i Diversitat Didàctica i Organització Escolar   Sebastià Verger Gelabert
fitxa
web
Grup de Tecnologia educativa Didàctica i Organització Escolar  Jesus Salinas Ibáñez
fitxa
web
Ciència, tecnologia i societat. Didàctica de la ciència Didàctiques Específiques  Maria Antònia Manassero Mas
fitxa
--
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani Didàctiques Específiques  Francisca Lladó Pol
fitxa
web
Grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport Didàctiques Específiques  Pere Palou Sampol
fitxa
web
Grup d'investigació en llengües, literatures i aprenentatge Didàctiques Específiques  Maria Juan Garau
fitxa
--
Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears Didàctiques específiques  Maria del Mar Vanrell Bosch
fitxa
web
Estudis de gènere Psicologia Social, Evolutiva i de l'Educació  Esperanza Bosch Fiol
fitxa
web
Investigació en desenvolupament, educació i llenguatge Psicologia Social, Evolutiva i de l'Educació  Eva Aguilar Mediavilla
fitxa
web
Grup d'estudis d'història de l'educació Teoria i Història de l'Educació  Francisca Comas Rubí
fitxa
web
Grup d'investigació i formació educativa i social Teoria i Història de l'Educació  Carmen Orte Socias
fitxa
web

Grups de recerca associats

Nom del grup de recerca Investigador Responsable
Fitxa de grup
Pàgina web
Aula Didàctica d’Experimentació en Ciències Josefa Donoso Pardo
fitxa
--
Grup de pràctiques restauratives Vicenç Rul.lan Castañer
fitxa
--
Grup de recerca de didàctica de les ciències socials Catalina Moner Mora
fitxa
--
Grup de recerca en art i educació Noemy Berbel Gómez
fitxa
--
Grup de Recerca en Educació Matemàtica Daniel Ruiz Aguilera
fitxa
--
Grup de recerca en llenguatge Miquela Sastre Vidal
fitxa
--
Grup de recerca i innovació en educació Menorca María Pilar Ainsa Coll
fitxa
--
Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar Maria Antonia Riera Jaume
fitxa
--
Investigació psicosocial en treball, organitzacions i recursos humans Maria Antònia Manassero Mas
fitxa
--
Seminari de Filosofia 3/18 Núria Marín Sala
fitxa
--