+34 971 25 98 60

En aquesta pàgina podeu descarregar la imatge institucional de l'IRIE i també les imatges institucionals de cadascun dels grups de recerca que formen part de l'institut.

Imatge Institucional
Previsualització Descàrrega

Logotips dels grups de recerca
Grups competitius Descàrrega (fons blanc) Descàrrega (sense fons)
4MAC-Recerca turística i educativa
Ciència, tecnologia i societat. Didàctica de la ciència
Educació i ciutadania
Grup d'investigació Escola Inclusiva i Diversitat
Grup de Tecnologia educativa
Estudis de gènere
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani
Grup d'estudis d'història de l'educació
Grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport
Grup d'investigació en llengües, literatures i aprenentatge
Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears
Grup d'investigació i formació educatiu i social
Investigació en desenvolupament, educació i llenguatge
Grups associats Descàrrega (fons blanc) Descàrrega (sense fons)
Aula Didàctica d’Experimentació en Ciències
Grup de pràctiques restauratives
Grup de recerca de didàctica de les ciències socials
Grup de recerca en art i educació
Grup de Recerca en Educació Matemàtica
Grups de recerca en llenguatge
Grup de recerca i innovació en educació Menorca
Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar
Investigació psicosocial en treball, organitzacions i recursos humans
Seminari de Filosofia 3/18