+34 971259860

 

Activitats realitzades amb la participació de técnics contractats en el marc del Conveni Instrumental de subvenció entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la consolidació de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)