+34 971 25 98 60

Servei de suport a la recerca

Una de les funcions essencials de l’IRIE és donar suport a la recerca que desenvolupen els diferents grups i investigadors i investigadores que el conformen. Per tal fer efectiva aquesta funció, l’Institut disposa de tres programes:

  1. Servei d'Assessorament a la Recerca (SAR). Es tracta d’un servei que posa a disposició dels grups i personal investigador un equip d’especialistes de l’àmbit de la metodologia, que comprenen els diferents aspectes de la mateixa recerca en sentit ampli (plantejament i disseny, elaboració d’instruments, recollida de dades, tractament de la informació, anàlisi de dades, assessorament informàtic, redacció i presentació d’informes, projectes i/o articles científics, etc.). El SAR té dos grans objectius: 1) orientar els investigadors i les investigadores cap a la investigació educativa en tots els àmbits, tant en les etapes d’educació formal (infantil, primària, secundària i ensenyament superior) com en els altres àmbits de l’educació no formal i informal; 2) i assessorar sobre diverses problemàtiques a l’hora d’iniciar una recerca, dur-la a terme, preparar-ne l’informe corresponent i difondre’n els resultats.
  2. Programa d’informació i de suport als grups de recerca de l’Institut. S’encarrega, bàsicament, d’informar els membres de l’IRIE sobre convocatòries, congressos, seminaris i novetats de l’Institut i de l’elaboració de plans de tutela per a grups de recerca, la gestió de llicències per a treballs d’investigació i l’elaboració de convocatòries de recerca pròpies o finançades per altres entitats.
  3. Programa de prestació de serveis de desenvolupament. Entre les tasques que s’hi preveuen hi ha la gestió de contractes de transferència de coneixement, l’elaboració del catàleg d’ofertes de transferència de coneixement (a càrrec dels grups de recerca) orientades tots els sectors educatius i formatius, el diagnòstic de necessitats de transferència de coneixement en els àmbits socioeducatius emergents i formatius, i la creació d’una base de dades de formadors i assessors.