+34 971 25 98 60

Llistat de grups

Total membres : 351

Els grups de recerca que pertanyen a l'Institut de Recerca i Innovació Educativa són:

Grups de recerca consolidats

Total grups de recerca consolidats : 13

Nom del grup de recerca Àrea Investigador Responsable
Fitxa de grup
Pàgina web
4MAC-Recerca turística i educativa Didàctica i Organització Escolar  Marta Jacob Escauriaza
fitxa
web
Educació i ciutadania Didàctica i Organització Escolar  Francesca Salvà Mut
fitxa
web
Grup d'investigació Escola Inclusiva i Diversitat Didàctica i Organització Escolar  Sebastià Verger Gelabert
fitxa
web
Grup de Tecnologia educativa Didàctica i Organització Escolar  Jesus Salinas Ibáñez
fitxa
web
Ciència, tecnologia i societat. Didàctica de la ciència Didàctiques Específiques  Maria Antònia Manassero Mas
fitxa
--
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani Didàctiques Específiques  Francisca Lladó Pol
fitxa
web
Grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport Didàctiques Específiques  Adrià Muntaner Mas
fitxa
web
Grup d'investigació en llengües, literatures i aprenentatge Didàctiques Específiques  Maria Juan Garau
fitxa
--
Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears Didàctiques Específiques  Maria del Mar Vanrell Bosch
fitxa
web
Estudis de gènere Psicologia Social, Evolutiva i de l'Educació  Esperanza Bosch Fiol
fitxa
web
Investigació en desenvolupament, educació i llenguatge Psicologia Social, Evolutiva i de l'Educació  Eva Aguilar Mediavilla
fitxa
web
Grup d'estudis d'història de l'educació Teoria i Història de l'Educació  Francisca Comas Rubí
fitxa
web
Grup d'investigació i formació educativa i social Teoria i Història de l'Educació  Carmen Orte Socias
fitxa
web

Grups de recerca associats

Total grups de recerca associats : 10

Nom del grup de recerca Investigador Responsable
Fitxa de grup
Pàgina web
Aula Didàctica d’Experimentació en Ciències Josefa Donoso Pardo
fitxa
web
Grup de pràctiques restauratives Vicenç Rul.lan Castañer
fitxa
--
Grup de recerca de didàctica de les ciències socials Catalina Moner Mora
fitxa
--
Grup de recerca en art i educació Noemy Berbel Gómez
fitxa
web
Grup de Recerca en Educació Matemàtica Daniel Ruiz Aguilera
fitxa
--
Grup de recerca en llenguatge Miquela Sastre Vidal
fitxa
--
Grup de recerca i innovació en educació Menorca María Pilar Ainsa Coll
fitxa
--
Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar Maria Antonia Riera Jaume
fitxa
web
Investigació psicosocial en treball, organitzacions i recursos humans Maria Antònia Manassero Mas
fitxa
web
Seminari de Filosofia 3/18 Francisca Salvà Llull
fitxa
--