+34 971259860

Llistat de grups

Els grups de recerca que pertanyen a l'Institut de Recerca i Innovació Educativa són:

Grups de recerca consolidats

Nom del grup de recerca Àrea Investigador Responsable
Fitxa de grup
4MAC-Recerca turística i educativa Didàctica i Organització Escolar  Marta Jacob Escauriaza
fitxa
Educació i ciutadania Didàctica i Organització Escolar  Jaume Sureda Negre
fitxa
Grup d'infància, tecnologia, educació i diversitat Didàctica i Organització Escolar  Jesús Salinas Ibáñez
fitxa
Ciència, tecnologia i societat. Didàctica de la ciència Didàctiques Específiques  Maria Antònia Manassero Mas
fitxa
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani Didàctiques Específiques  Francisca Lladó Pol
fitxa
Grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport Didàctiques Específiques  Pere Palou Sampol
fitxa
Grup d'investigació en llengües, literatures i aprenentatge Didàctiques Específiques  Maria Juan Garau
fitxa
Estudis de gènere Psicologia Social, Evolutiva i de l'Educació  Esperanza Bosch Fiol
fitxa
Investigació en desenvolupament, educació i llenguatge Psicologia Social, Evolutiva i de l'Educació  Eva Aguilar Mediavilla
fitxa
Grup d'estudis d'història de l'educació Teoria i Història de l'Educació  Francisca Comas Rubí
fitxa
Grup d'investigació i formació educativa i social Teoria i Història de l'Educació  Carmen Orte Socias
fitxa

Grups de recerca associats

Nom del grup de recerca Investigador Responsable
Fitxa de grup
Grup d'innovació educativa a les matemàtiques i enginyeria Jose Juan Antonio Miró Julià
fitxa
Grup de pràctiques restauratives Vicenç Rul.lan Castañer
fitxa
Grup de recerca de didàctica de les ciències socials Catalina Moner Mora
fitxa
Grup de recerca en art i educació Noemy Berbel Gómez
fitxa
Grup de recerca en llenguatge Miquela Sastre Vidal
fitxa
Grup de recerca i innovació en educació Menorca María Pilar Ainsa Coll
fitxa
Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar Maria Antonia Riera Jaume
fitxa
Grup Recerca Inclusió Música Psicomotricitat Bernardo Marín García
fitxa
Investigació psicosocial en treball, organitzacions i recursos humans Maria Antònia Manassero Mas
fitxa
Seminari de Filosofia 3/18 Núria Marín Sala
fitxa
Seminari específic del batxillerat a la universitat de llengua castellana Maria Pilar Prohens Mas
fitxa