+34 971 25 98 60


Els Grups de recerca que treballen la línia Humanitats són:
 
Grup Línies de recerca
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani (CSCP)

1.- Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Illes Balears. Didàctica de la història i de la història de l’art
2.- El pensament filosòfic: evolució i conceptualització. Didàctica de la filosofia   
3.- Incidència de la comunicació sobre l'evolució del pensament contemporani i la repercussió sobre el sistema educatiu   
4.- Patrimoni Natural i Cultural. Geografia i la seva didàctica. Turisme cultural

Grup d'estudis d'història de l'educació (GEDHE) 1.- Història de l'educació en els àmbits escolar i social   
2.- Història del pensament pedagògic: producció i recepció   
3.- Història de l'educació com a disciplina i camp d'investigació
Estudis de gènere (GENERE) 1.- Anàlisi de la situació social de les dones   
2.- Les conseqüències de la discriminació social de les dones i la violència de gènere   
3.- L'impacte del gènere en els diversos àmbits: salut, món laboral, educació, ús de les TIC
Grup d'investigació i formació educatiu i social (GIFES) 1.- Qualitat de vida, necessitats i problemes socials i socioeducatius   
2.- Programes de prevenció i educació familiar basat en l'evidència   
3.- Metodologies d'investigació i educació   
4.- Gerontologia Social i Educativa