+34 971259860
ASSESSORA SAR UIB

Maria Juan Garau

Investigació en Llengües, Literatures i Aprenentatge

Llicenciada i doctora en Filologia Anglesa. És professora de la Universitat de les Illes Balears, a la facultat de Filosofia i Lletres. Pertany al departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.

És la investigadora principal del grup de recerca d’Investigació en Llengües, Literatures i Aprenentatge (ILLA).

Les línies principals de la seva activitat investigadora són:

  • Adquisició i aprenentatge de llengües en contextos multilingües
  • Ensenyament formal de llengües
  • Ensenyament integrat de continguts i llengua estrangera
  • Estades a indrets on es parla la llengua meta
  • Estudi de la interacció entre les diferències individuals dels aprenents i els contextos d’aprenentatge i ús de les llengües