+34 971259860
ASSESSORA SAR UB

MARTA SABARIEGO

Metodologia d’investigació i diagnòstic en Educació

Professora Titular del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Pedagogia a la Universitat de Barcelona.

Es membre investigadora del grup consolidat GREDI (Grup de Recerca en Educació Intercultural) i la seva experiència docent a la Universitat s’ha desenvolupat especialment en matèries vinculades amb la investigació social i educativa, i la interculturalitat tant a graus com a tercer cicle (màsters i doctorats) nacionals i internacionals.

En aquestes mateixes àrees compta amb una dilatada experiència investigadora sobre estudis de caràcter etnogràfic pel diagnòstic comprensiu de la realitat socioeducativa, l’avaluació participativa de programes d’intervenció i dinàmiques d’investigació-acció per a la transformació i millora. Així mateix, la seva especialitat metodològica és el tractament i l’anàlisi de dades qualitatives a través de programes informàtics, fruit de la qual ha realitzat i realitza encara nombrosos assessoraments i cursos formatius per al professorat de la universitat, participa activament en la tutorització i tallers per orientar els treballs de finalització de màster i assumeix la direcció de diverses tesis doctorals.

Disposa de diferents publicacions en l'àmbit substantiu de l'educació intercultural i la metodologia d'investigació sobre els quals també ha presentat diverses conferències i aportacions en congressos monogràfics de caràcter nacional i internacional.