+34 971259860
ASSESSORA SAR UB

MERCEDES TORRADO

Metodologia d’investigació i diagnòstic en Educació

És titular d’Universitat. Els seus àmbits d’especialització estan relacionats amb la recerca educativa. Treballa  l’anàlisi de dades, l’aplicació de tècniques d’estadística multivariant amb el programa SPSS, i l’elaboració d’instruments d’avaluació.

Pertany a l’equip de recerca TRALS (Transicions Acadèmiques i Laborals) del departament de Metodologia d’Investigació. Les línies de recerca són les següents: transicions acadèmiques (batxillerat-universitat, educació obligatòria-postobligatòria, ...), inserció laboral, tutoria universitària (assessorament, elaboració de materials de suport, seminaris, ...) i rendiment acadèmic (abandonament universitari, ...).

Actualment pertany a l’Associació Interuniversitària d’Investigació Pedagògica.