+34 971 25 98 60

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha publicat, aquest mes de juny passat, el rànquing de les 5.600 millors investigadores espanyoles i estrangeres que treballen a Espanya, segons els perfils públics personals de Google Scholar.

L’edició presenta les investigadores ordenades en primer lloc segons l’índex h i, seguidament, per nombre de citacions.

Onze investigadores de l’IRIE apareixen a la llista:

Nombre

Investigadora

Índex h

Citacions

Grup de recerca

298

María Antonia Manassero Mas

52

8971

CTS_DC

1049

Victoria Aurora Ferrer Pérez

37

6489

GENERO

1678

Esperanza Bosch Fiol

32

4854

GENERO

2684

María del Carmen Orte Socías

27

3153

GIFES

3435

Maria del Mar Vanrell Bosch

25

1689

ILLA

3521

Victoria I Marín Juarros

24

2573

GITED

3844

Bárbara Luisa de Benito Crosetti

23

2407

GITED

3901

Capilla Navarro Guzmán

23

2116

GENERO

4748

Concepción Gotzens

21

1936

I+DEL

4805

Maria Juan Garau

21

1792

ILLA

5192

Adolfina Pérez Garcías

20

2129

GITED

L’objectiu de la publicació és incrementar la visibilitat de la feina de les investigadores amb una eina d’accés públic i de consulta fàcil. Té una gran cobertura i no pateix el biaixos d’altres llistes emprades habitualment.

Ateses les dimensions del nostre Institut i el nombre reduït de personal investigador, en comparació amb d’altres institucions, consideram un èxit aquest rànquing, que demostra la feina feta per aquestes i altres professionals que, a causa de l’objecte dels seus estudis o d’altres circumstàncies més específiques, apareixen en d’altres llistats.

És un fet que reverteix en el conjunt de l’Institut i que cal que hi donem difusió.