+34 971 25 98 60

El Grup d’Investigació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (GICAFE), de l’IRIE, presenta la segona guia destinada a les famílies dels esportistes i els clubs i també al conjunt del teixit social de les Illes.

L’objectiu del volum és orientar l’acompanyament en valors, afavorir la compaginació dels estudis i la pràctica esportiva i treballar perquè l’experiència de viure l’esport sigui una situació educativa més en la vida dels joves escolars.

La guia, publicada per la Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través del programa Posam Valors a l’Esport, ha comptat amb el suport de l’IRIE i s’ha elaborat a partir dels resultats d’un estudi sobre la creació d’entorns socials favorables duit a terme pel mateix grup de recerca.

Es distribuirà entre les famílies dels esportistes en edat escolar i, a més, es duran a terme seminaris de formació per a pares i mares d’aquests infants.