+34 971 25 98 60

El projecte CHARLIE - Challenging Bias in Big Data user for AIand Machine Learning, ha estat aprovat per la Unió Europea, dins el Programa Erasmus+.

La resolució de la convocatòria Asociaciones de cooperación en Educación Superior (KA220-HED) ha concedit un finançament de 400.000 euros al projecte, presentat per la Universitat de les Illes Balears i coordinat pel Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE) i l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

L’equip, del qual n’és Investigador Principal el Dr. Rubén Comas, del grup de recerca Educació i Ciutadania, està integrat també per:

·         Dr. Antoni Jaume Capó, del Dep. de Ciències Matemàtiques i Informàtica i investigador de l’IRIE

·         Dr. Gabriel Moyà Alcover, del Dep. de Ciències Matemàtiques i Informàtica

·         Dra. Olaya Álvarez García, del Dep. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i investigadora de l’IRIE

La concessió d’aquest projecte és un excel·lent indicador de la bona marxa de la recerca en educació de la UIB i, una passa vers la consolidació la internacionalització del nostre Institut.

Enhorabona als i a les responsables!