+34 971 25 98 60

Workshop

22 de juny de 2023, de 10 a 11.30 hores

Aula GCA16. Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus UIB

El workshop se centrarà en com la Intel·ligència Artificial està transformant l'educació i com podem utilitzar aquestes tecnologies per enriquir l’aprenentatge dels nostres estudiants.

El sessió serà en anglès i forma part de les activitats organitzades pel Vicedeganat d’Igualtat, Sostenibilitat, Mobilitat i d’Activitats Culturals i d’Extensió Universitària.

L’activitat  forma part del projecte europeu "CHARLIE - Challenging Bias in Big Data user for AI and Machine Learning" (Ref. 2022-1-ES01-KA220-HED-000085257).