+34 971 25 98 60

Les Dres. Carmen Orte i María Valero han coordinat el llibre "Formación en liderazgo juvenil para la prevención. Jóvenes como agentes activos en prevención familiar y otras experiencias de empoderamiento juvenil" amb l'editorial Octaedro. La publicació compta amb col·laboracions internacionals. El llibre parteix de la premisa que la implicació i participació dels joves com a agents de prevenció és fonamental en el treball socioeducatiu amb famílies. L'obra pretén transmetre les potencialitats d'implementar iniciatives de lideratge juvenil, recollir l'evidència més actual sobre els beneficis, tant personals com col·lectius, i consolidar les línies de treball ja actives en les quals els joves són protagonistes en prevenció. Pots fer una ullada al llibre aquí:

https://octaedro.com/libro/formacion-en-liderazgo-juvenil-para-la-prevencion/