+34 971259860
ASSESSORA SAR UB

RUTH VILÀ

 Metodologia d’investigació i diagnòstic en Educació

És doctora en Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral La competència comunicativa intercultural: un estudi a l’Educació Secundària Obligatòria va obtenir el Premi Extraordinari de la mateixa universitat i el tercer Premi Nacional del CIDE.

És professora des de l’any 1999 a la Universitat de Barcelona al departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. Imparteix docència en Màsters, Postgraus i graus, principalment a les àrees de mètodes d’investigació i, pràcticum i ciutadania. L’any 1998 s’incorpora al GREDI (Grup de Recerca en Educació Intercultural), i participa en investigacions sobre temàtiques com l’educació intercultural, l’educació per a la ciutadania intercultural, i el desenvolupament de competències interculturals.

És assessora metodològica a l'ICE des de l'any 2000, especialitzada en anàlisi quantitativa de dades.