+34 971 25 98 60

Títol 

La identidad digital desplegada y manifiesta de los estudiantes de Educación Superior de Chile

Autor

Marisol Pamela Hernández Orellana

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Directora Adolfina Pérez
Data de defensa 25 de maig del 2022
Resum L'objectiu principal d'aquesta investigació va ser descriure la identitat digital desplegada i manifesta dels estudiants d'Educació Superior a Xile. Entre els principals resultats, es va observar que els estudiants mostren una baixa consciència de la identitat declarada i calculada, i una mitjana consciència de la seva identitat creada. Això ens porta a concloure que els estudiants universitaris xilens són conscients de la freqüència de la seva activitat, però no de l'impacte d'aquesta, cosa que els situa en un desenvolupament identitari inicial.
Els resultats deixen entreveure que els universitaris compten amb precàries habilitats i competències digitals, que els permetin gestionar adequadament, tant la identitat digital com el PLE. És, doncs, imperiós avançar cap a una formació integral, sòlida i coherent en competències digitals; que seran, en definitiva, les que requeriran els futurs professionals quan s'insereixin en un món laboral altament digitalitzat
Enllaç

IRIE. Tesi Marisol Pamel Hernández Orellana