+34 971 25 98 60

 

Títol 

L’educació masculina en els col·legis religiosos de la postguerra (1939 – 1945)

Autor

Sergi Moll Bagur

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Directora Francisca Comas Rubí
Bernat Sureda Garcia
Data de defensa 27 de juliol del 2022
Resum

La tesi doctoral de Sergi Moll Bagur estudia els col·legis religiosos de les Illes Balears al llarg de la postguerra (1939-1945) des d’una perspectiva holística, que permet captar la seva naturalesa genuïna i els seus trets diferencials. Tot, amb l’objectiu d’obtenir una visió completa sobre la transcendència que tingueren aquests centres.

La recerca s’ha centrat, per una banda, en els principis rectors que configuraven la vida quotidiana dels centres privats i, per l’altra, en els condicionants interns i externs que apuntalaren la seva hegemonia.

Més informació

IRIE. Tesi Sergi Moll Bagur (pendent d’aparició al repositori de la UIB)doctor