+34 971 25 98 60

 

Títol 

«Gestión del talento docente en España: una herramienta de medición»

Autora

Nathalie Lietchi García

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Directors

Dr. Jaume Sureda Negre

Dr. Miquel F. Oliver Trobat

Dr. Alberto J. Sesé Abad

Data de defensa 14 d’octubre de 2022
Resum La Gestió del Talent Docent (GTD) és un procés sistemàtic de gestió dels potencials del personal docent i és considerada en la literatura com un factor clau per a un desenvolupament exitós en les organitzacions educatives. L’objectiu d’aquesta tesi és desenvolupar i validar una nova eina psicomètrica sobre la GTD: el Test per a l’Avaluació de la GTD (TEGTD) -sigles en castellà-.
La GTD pot contribuir a catalitzar la justícia social en favor del personal docent, perquè pot fer evident l’emergència dels talents dins els centres, així que disposar d’una eina psicomètrica com la TEGTD, capaç d’obtenir mesures fiables i vàlides del constructe, pot contribuir de forma rellevant a la promoció de la millora de la gestió del talent docent i pot generar major satisfacció entre aquest personal.
La capacitat diagnòstica permet detectar àrees de gestió deficitàries, la millora de les quals pot conduir a un rendiment institucional dels centres més sostenible, i també pot comportar un increment de la qualitat de l’acció educativa sobre l’alumnat.

Paraules clau: Talent docent; gestió educacional; lideratge educatiu; justícia social; test psicomètric; mstra normativa