+34 971 25 98 60

 

 

Títol  Acoso escolar asociado al lenguaje: indicadores y predictores
Autor

Mario Varela Pozo

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Departament Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Directors Eva M. Aguilar Mediavilla
Daniel Adrover Roig
Data de defensa 26 de gener de 2023
Resum Els estudis científics indiquen que existeix una relació entre les dificultats de llenguatge i l’assetjament escolar: les persones amb problemes de llenguatge es troben en major risc de patir assetjament escolar. A més, factors com les habilitats socioemocionals (que s’associen amb els factors lingüístics) poden regular l’aparició d’assetjament escolar en casos de dificultats de llenguatge.
Partint d’aquest marc teòric, aquesta tesis pretenia respondre dues preguntes: en primer lloc, si existeix relació entre les dificultats de llenguatge i patir assetjament escolar; en segon lloc, quines variables estan associades a aquesta possible relació.
Després d’analitzar tres mostres diferents (dos de longitudinals de nens/nenes entre 10 i 12 anys i una d’adults), es comprova que els joves amb dificultats de llenguatge mostren pitjor ajustament escolar, habilitats socials i adaptatives i més problemes emocionals i risc d’assetjament escolar que els controls normatius. A més, sembla que la implicació familiar en l’educació dels infants suposa un factor protector per no patir aquestes dificultats socioemocionals. Per la seva banda, les variables que més s’associen amb l’assetjament escolar són les dificultats en regulació emocional i una menor autoestima en les víctimes, així com major sensibilitat a la recompensa i fredor emocional en el cas dels agressors.
Aquests resultats són rellevants per a la prevenció i la intervenció de l’assetjament escolar, especialment quan existeixen dificultats de llenguatge. Així doncs, se suggereix l’entrenament en habilitats socials i regulació emocional, així com augmentar el suport social, escolar i familiar en els casos d’assetjament.
Paraules clau: assetjament escolar, dificultats de llenguatge, habilitats socials, regulació emocional, implicació familiar
Més informació IRIE. Tesi Mario Valera Pozo (pendent)