+34 971 25 98 60

 

 

Títol  Claves para entender cómo emprender
Autor

César Llorente López

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Departament Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Directors Jaume Sureda Negre
Miquel F. Oliver Trobat
Data de defensa 8 de febrer de 2023
Resum

A Espanya, les agències públiques de desenvolupament i de promoció econòmica, així com els centres privats de formació empresarial gasten grans quantitats de diners en programes de foment de l'emprenedoria.


Aquesta tesi arrenca amb una revisió extensa de la literatura i de l'estat de l'art amb la finalitat d'identificar quins criteris són clau en els projectes empresarials d'èxit. D'un altre costat analitza els continguts dels programes de les principals agències de desenvolupament i centres privats, i d'un altre, entrevista als actors implicats per a comprovar quins factors consideren clau ells per a l'èxit empresarial, aquests són; les persones emprenedores en estat naixent, les persones emprenedores en estat nou, les persones emprenedores en estat consolidat, les persones responsables de centres de formació públics i privats, les persones formadores d'aquests centres.
A partir d'aquestes anàlisis tracta de comprovar si els programes d'emprenedoria se centren en desenvolupar aquells factors clau que van permetre en el seu moment consolidar projectes d'emprenedoria d'èxit a les persones emprenedores consolidades.   


Els resultats indiquen que els factors més valorats per les persones emprenedores exitoses són aquells relacionats amb l'autoconeixement personal i professional, com ara l'autoconsciència dels pròpies motivacions i objectius, el foment de l'autoeficàcia i l'autodeterminació a l'hora d'emprendre, posant novament de manifest el poder de les actituds i de les creences en línia amb la revisió teòrica. A partir d'aquests resultats constata l'escassa presència d'aquests factors en els programes formatius en favor d'una altra mena de continguts de caràcter més tècnic i de foment de competències genèriques.  
La recerca aporta informació nova a prop del procés d'emprendre, proposant una nova fase prèvia destinada a l'autoconeixement, i posa de rellevància com la manera d'interaccionar lúdicament amb l'entorn podria ajudar en el desenvolupament d'idees de negoci viables, establint un conjunt de recomanacions i un full de ruta que permeti incrementar l'eficàcia general d'aquests programes, per a la consecució de projectes empresarials viables i maximitzar així els recursos invertits.

Més informació IRIE. Tesi César Llorente López (pendent)