+34 971 25 98 60

Títol 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático utilizando el método heurístico de G. Polya adaptado a un entorno virtual

Autor

Martha Yolanda Díaz Sánchez

Programa de doctorat Tecnologia Educativa
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Directors Adolfina Pérez Garcias
Data de publicació Juliol de 2020
Resum

La investigació es descriu com la creació i implementació d'una estratègia dinàmica basada en el mètode de Pólya. En adaptar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a un entorn virtual, es desenvolupa el pensament lògic matemàtic dels estudiants universitaris. 

La metodologia emprada ha estat la investigació Basada en Disseny, dividida en sis etapes: 1) Desenvolupament i validació d'una metodologia per avaluar competències matemàtiques; 2) Avaluació inicial del nivell de competències; 3) Disseny i desenvolupament d'una estratègia dinàmica; 4) Implementació de les estratègies amb 20 estudiants (grup experimental); 5) estudi comparatiu de la competència adquirida un cop acabat el curs; i 6) un estudi descriptiu de la satisfacció dels estudiants.

Més informació

Dialnet. Tesi Martha Yolanda Díaz Sánchez